Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

O G Ł O S Z E N I E Informuję, iż na terenie gminy Herby odbywać się będzie (zgodnie z harmonogramem poniżej) bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego takiego jak: - lampy wyładowcze, monitory, telewizory, - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, - urządzenia zawierające freony, ...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dniu 24.02.2010 r.

Herby, dnia 15 lutego 2010r. Nr I.0052/2/10 Pan/i/ Mieszkańcy Gminy Herby Zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Herby, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2010r. ( środa ) o godz. 1300 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dniu 27.01.2010 r.

Herby, dnia 19 stycznia 2010r. Nr I.0052/1/10 Pan/i/ MIESZKAŃCY GMINY HERBY Zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy Herby, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2010r. ( środa ) o godz. 1300 przy budynku gminnym w Herbach, ul. Lubliniecka 56 a następnie w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31,...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dniu 25.11.2009 r.

Herby, dnia 17.11 2009r. Nr I.0052/ 8/09 Mieszkańcy Gminy Herby Zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Herby, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2009r. (środa) o godz. 1300 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...

Ankieta dot.PONE

Ankieta w załączniku

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dniu 21.10.2009 r.

Herby, dnia 13.10 2009r. Nr I.0052/ 7/09 Mieszkańcy Gminy Herby Zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy Herby, która odbędzie się w dniu 21 października 2009r. (środa) o godz. 1300 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie, ul. Lompy 6”a”, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dniu 30.09.2009 r.

Herby, dnia 22.09.2009r. Nr I.0052/ 6 /09 Mieszkańcy Gminy Herby Zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Herby, która odbędzie się w dniu 30 września 2009r. (środa) o godz. 1300 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...

Zaproszenie na Dożynki Gminne Lisów 2009

Treść w załączniku pdf

Komunikat w spr.wody

I N F O R M A C J A Niniejszym informuje się mieszkańców gminy Herby, że woda z wodociągu gminnego po wymianie filtrów i płukaniu sieci w chwili obecnej jest już czysta. W przypadku stwierdzenia występowania jeszcze zanieczyszczonej wody prosimy o pilne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy pod numery telefonów: 34...

życzenia śweiąteczno-noworoczne

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2009 Roku pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom gminy Herby oraz ich Gościom najserdeczniejsze życzenia : zdrowia, radości, szczęścia, pomyślności, wzajemnego zrozumienia i jak najmniej trosk oraz samych pięknych i szczęśliwych dni. Wójt Gminy Herby mgr inż. Roman...