Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.4.2015 na "Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Herbach"

Ogłoszenie wraz z załącznikami i projektem w załączeniu Odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2015r. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 26.08.2015r.

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.3.2015 na "Dostawę węgla do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2015/2016"

Ogłoszenie wraz z siwz i załącznikami w załączeniu Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.08.2015r.

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.2.2015 na "Budowę skateparku w Olszynie"

W załączeniu zapytanie wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe na "udzielenie kredytu w kowcie 270.000 zł"

Zapytanie wraz z formularzem i drukiem oferty w załączeniu