Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony dla zadania "Budowa budynku socjalno – administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie" - IZ.271.2.2017

Ogłoszenie wraz seiwz i załącznikami w załączeniu. Uwaga. Część dokumentów jest skompresowana w plikach .rar Przed ich otwarciem należy je najpierw zapisać na dysku twardym bądź nośniku.

Przetarg nieogranczony nr IZ 271 2 2016 na "Dostawę węgla do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie w sezonie grzrewczym 2016/2017"

Ogłoszenie wraz z załącznikami oraz protokołem z otwarcia ofert oraz zawiadomieniem z wyboru najkorzystniejszej oferty w załączniu

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.5.2015 na "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lisowie"

Ogłoszenie wraz z załącznikami i projektem budowlanym w załączeniu Odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2015r. Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 24.08.2015r.

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.4.2015 na "Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Herbach"

Ogłoszenie wraz z załącznikami i projektem w załączeniu Odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2015r. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 26.08.2015r.

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.3.2015 na "Dostawę węgla do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2015/2016"

Ogłoszenie wraz z siwz i załącznikami w załączeniu Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.08.2015r.