Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot.kanalizacji sanitarnej w Kierzkach

Nr ZP/PN/11/11/08Herby, dnia 29.04.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Kanalizację sanitarną ciśnieniową dla wsi Kierzki”, wniesiono zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Pytanie: Jakiej ilości wykonanych robót o wartości i zakresie zbliżonym...

Sprostowanie do przetargu na kanalizację sanitarną w Kierzkach

Herby, dnia 29.04.2008 r. SPROSTOWANIE Gmina Herby informuje, że wprowadza sprostowanie do ogłoszonego przetargu nieograniczonego ZP/PN/11/08 na „Kanalizację sanitarną ciśnieniową dla wsi Kierzki”. Zamawiający zmienia treść poz. 29 d.2 kosztorysu ślepego (Załącznik nr 2 do siwz), która powinna brzmieć: - Pompownia...

Przetarg na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy

ZP/PN/12/08 Herby, dnia 18.04.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty drogowe nazwa zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby www.herby.pl/bip E-mail: gmina@herby.pl Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00...

Przetarg na kanalizację sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kierzki gmina Herby

ZP/PN/11/08 Herby, dnia 15.04.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – sieć sanitarna nazwa zamówienia: Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kierzki gmina Herby 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby www.herby.pl/bip E-mail: gmina@herby.pl Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00...