Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na kanalizację sanitarną w Pietrzakach

ZP/PN/14/08 Herby, dnia 03.07.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – sieć sanitarna nazwa zamówienia: Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Pietrzaki gmina Herby 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby www.herby.pl/bip E-mail: gmina@herby.pl Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00...

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Hadrze.

Ogłoszenie nr 10/08 Wójta Gminy Herby z dnia 25.06.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Ogłoszenie w spr.wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w Lisowie.

Ogłoszenie nr 11/08 Wójta Gminy Herby z dnia 25.06.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Lisowie, Pustkowiu i Kalinie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Ogłoszenie w spr.wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w Lisowie i Mochali.

Ogłoszenie nr 07/08 Wójta Gminy Herby z dnia 03.06.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Lisowie i Chwostku

Ogłoszenie nr 08/08 Wójta Gminy Herby z dnia 03.06.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Lisowie

Ogłoszenie 09/08 Wójta Gminy Herby z dnia 03.06.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy”,

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 02.06.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Budownictwa Drogowego Wodno - Kanalizacyjnego i...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 20.05.2008 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 20.05.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kierzki gmina Herby”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: „ELCOR” Dariusz Czajczyński, Krzysztof Dąbrowski...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 14.05.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa ul. Asnyka w Herbach”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Budownictwa Drogowego Wodno - Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz 42-283 Boronów...