Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - dot. przetargu nieograniczonego: Remont ul. Karola Miarki w miejscowości Chwostek Gmina Herby

Nr ZP/PN/2/5/09 Herby, 2009-02-16 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 16.02.2009 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Remont ul. Karola Miarki w miejscowości Chwostek Gmina Herby”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Budownictwa...

Zawiadomienie o wniesieniu protestów - dot. Budowy Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6

Herby dnia 2009-02-12 Nr sprawy: ZP/PN/24/29/08/09 Zawiadomienie o wniesieniu protestów Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia się, że w postępowaniu pn „Budowa Krytej Pływalni...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku OSP w Lisowie”

Nr ZP/PN/1/31/09 Herby, 2009-02-10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 10.02,2009 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Termomodernizację budynku OSP w Lisowie”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: „STB” Sp. z o.o. Ul. Wilsona...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Chwostku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Termomodernizację budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie” ,

Herby, dnia 30-01-2009 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie” , wniesiono zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Pytanie: W pkt 4.2. opisu technicznego projektu na termomodernizację...

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Herby dnia 2009-01-29 Nr sprawy: ZP/PN/24/26/08/09 Zawiadomienie o wniesieniu protestu Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia się, że w postępowaniu pn „Budowa Krytej Pływalni w Herbach...

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Herby dnia 2009-01-29 Nr sprawy: ZP/PN/24/25/08/09 Zawiadomienie o wniesieniu protestu Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia się, że w postępowaniu pn „Budowa Krytej Pływalni w Herbach...

Zawiadomienie o wniesieniu protestu oraz o zawieszeniu biegu terminu związania z ofertą dot. Budowa Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6

Herby dnia 2009-01-27 Nr sprawy: ZP/PN/24/24/08/09 Zawiadomienie o wniesieniu protestu oraz o zawieszeniu biegu terminu związania z ofertą Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia się, że w...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie” Nr ZP/PN/01/05/08 Herby, dnia 26-01-2009 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie”...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE dot. przetargu niograniczonego na Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6

Herby dnia 2009-01-21 Nr sprawy: ZP/PN/24/23/08/09 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herbach ul. Lubliniecka 33 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...