Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lisowie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009

PRZETARG PUBLIKUJĄCY: Gmina wiejska Herby GMINA: Herby POWIAT: lubliniecki WOJEWÓDZTWO: śląskie DATA PUBLIKACJI: 10 września 2008 PRZETARG PRZEDMIOT: Przetarg na „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz...

Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2008/2009

PRZETARG PUBLIKUJĄCY: Gmina wiejska Herby GMINA: Herby POWIAT: lubliniecki WOJEWÓDZTWO: śląskie DATA PUBLIKACJI: 13 września 2007 PRZETARG PRZEDMIOT: Przetarg na „Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2008/2009” ...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Przetargu nieograniczonego na „Budowę krytej pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce 486/6”

Nr ZP/PN/16/17/08 Herby, dnia 04.09.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowę krytej pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce 486/6”, wniesiono zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zamawiający...

Przetarg nieograniczony na „Kredyt na budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej”

DATA PUBLIKACJI: 4 września 2008 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „Kredyt na budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej” RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/18/08 Herby, dnia 04.09.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa...

Przetarg nieograniczony na "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kolonia Lisów i Głąby gmina Herby"

DATA PUBLIKACJI: 4 wrzesnia 2008 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kolonia Lisów i Głąby gmina Herby ZAKRES PRZETARGU: Roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/17/08 Herby, dnia 04.09.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 28.08.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Budowlany „BUDREM” Bogdan...