Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na "udzielenie kredytu w kowcie 270.000 zł"

Zapytanie wraz z formularzem i drukiem oferty w załączeniu

Przetarg nieograniczony pn. "Nowoczesne szkoły w Gminie Herby"

Ogłoszenie wraz z załącznikami w załączeniu

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa węgla do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2014/2015"

Ogłoszenie wraz z załącznikami w załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Przetarg nieograniczony pn. "Budowa budynku zaplecza sportowego - socjalnego przy boisku sportowym w Herbach

Ogłoszenie wraz z załącznikami w załączeniu. Projekt budowalny ze względu na bardzo duży rozmiar został skompresowany programem winrar.