Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy”,

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 02.06.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Budownictwa Drogowego Wodno - Kanalizacyjnego i...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 20.05.2008 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 20.05.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kierzki gmina Herby”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: „ELCOR” Dariusz Czajczyński, Krzysztof Dąbrowski...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 14.05.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa ul. Asnyka w Herbach”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Budownictwa Drogowego Wodno - Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz 42-283 Boronów...

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Ogłoszenie nr 05/08 Wójta Gminy Herby z dnia 23.04.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie nr 06/08 Wójta Gminy Herby z dnia 23.04.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot.kanalizacji sanitarnej w Kierzkach

Nr ZP/PN/11/11/08 Herby, dnia 29.04.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Kanalizację sanitarną ciśnieniową dla wsi Kierzki”, wniesiono zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Pytanie: Jakiej ilości wykonanych robót o wartości i zakresie zbliżonym...

Sprostowanie do przetargu na kanalizację sanitarną w Kierzkach

Herby, dnia 29.04.2008 r. SPROSTOWANIE Gmina Herby informuje, że wprowadza sprostowanie do ogłoszonego przetargu nieograniczonego ZP/PN/11/08 na „Kanalizację sanitarną ciśnieniową dla wsi Kierzki”. Zamawiający zmienia treść poz. 29 d.2 kosztorysu ślepego (Załącznik nr 2 do siwz), która powinna brzmieć: - Pompownia...

Przetarg na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy

ZP/PN/12/08 Herby, dnia 18.04.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty drogowe nazwa zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwy 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby www.herby.pl/bip E-mail: gmina@herby.pl Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00...

Przetarg na kanalizację sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kierzki gmina Herby

ZP/PN/11/08 Herby, dnia 15.04.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – sieć sanitarna nazwa zamówienia: Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kierzki gmina Herby 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby www.herby.pl/bip E-mail: gmina@herby.pl Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00...