Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.49.2018 dla zadania: Opracowanie projektu i wykonanie placu zabaw w Herbach przy ul. Mickiewicza 19a

Uwaga - wyjaśnienie. Zestaw zabawowy stalowy– 1 szt - oprócz elementów określonych w zapytaniu powinna znaleźć się jeszcze jedna "wieża bez dachu" z podestem niskim - 60 cm

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.47.2018 pn: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby – etap II”.

Ogłoszenie wraz z załącznikami w załączniu. UWAGA! Program Funkcjonalno Użytkowy skompresowany w formacie *.rar Przed rozpakowaniem PFU należy najpierw porbać wszystkie części.