Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont ulicy Dworcowej w Lisowie"

Nr sprawy IZ.271.1.1.2013 Herby, dnia 2013-01-22 Strona internetowa Zamawiającego ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284...