Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont ulicy Dworcowej w Lisowie"

Nr sprawy IZ.271.1.1.2013 Herby, dnia 2013-01-22 Strona internetowa Zamawiającego ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2012/2013”

Nr sprawy IZ.271.10.1.2012 Herby, dnia 2012-10-16 Strona Internetowa Zamawiającego ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą...

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę dodatkowego sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu "Cyfrowa szkoła"

Nr sprawy IZ.271.9.1.2012 Herby, dnia 2012-10-02 Strona internetowa Zamawiającego ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą...