Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony dla zadania "Budowa budynku socjalno – administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie" - IZ.271.2.2017

Ogłoszenie wraz seiwz i załącznikami w załączeniu. Uwaga. Część dokumentów jest skompresowana w plikach .rar Przed ich otwarciem należy je najpierw zapisać na dysku twardym bądź nośniku.