Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Nadbudowę łącznika na potrzeby biblioteki w ZPO w Lisowie"

Nr sprawy IZ.271.4.1.2012 Herby, dnia 2012-05-24 Strona internetowa Zamawiającego ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, JAK I PRZYGOTOWANIE I TRANSPORT POSIŁKÓW DO ZPO OLSZYNA I ZPO HERBY-ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY UL. MICKIEWICZA W HERBACH

Herby, dn. 21.05.2012 Zespół Placówek Oświatowych w Herbach 42-284 Herby ul. Katowicka 6 tel. (034) 357 40 25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH,...

Przetarg nieograniczony na "Nadbudowa łącznika na potrzeby biblioteki w ZPO w Lisowie

Herby, 2012-05-07 znak sprawy IZ.271.4.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY nr w BZP 142716 - 2012 z 07-05-2012r. Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: Nadbudowa łącznika na potrzeby biblioteki w ZPO w Lisowie W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Remont ul. Wczasowej w Pietrzakach"

Nr sprawy IZ.271.3.1.2012 Herby, dnia 2012-04-18 Tablica Ogłoszeń ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby,...

Przetarg nieograniczony na "Remont ulicy Wczasowej w Pietrzakach"

Herby, 2012-03-30 znak sprawy IZ.271.3.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ogłoszenie w UZP 101296-2012 Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont ulicy Wczasowej w Pietrzakach” W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Herby

Nr sprawy IZ.271.2.2012 Herby, dnia 2012-03-16 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Herby w ramach projektu „Dla każdego coś dobrego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Termomodernizacja starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach"

Nr sprawy IZ.271.1.17.2012 Herby, dnia 2012-03-02 Tablica Ogłoszeń ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Termomodernizacji starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach

Numer sprawy: IZ.271.1.3.2012 Herby, dnia 2012-02-10 Dotyczy: Termomodernizacji starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach Numer ogłoszenia: 41226 - 2012; data zamieszczenia: 10-02-2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33124 - 2012 data 03.02.2012 r. SEKCJA...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach” Nr IZ.271.1.2.2012 Herby, dnia 2012-02-10 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach” wniesiono zapytania do...