Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu "Cyfrowa szkoła"

Nr sprawy IZ.271.8.2.2012 Herby, dnia 2012-09-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą...

Korekta do SIWZ - dot. postępowania przetargowego ogłoszonego przez Gminę Herby, znak sprawy: IZ.271.8.2012 na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Cyfrowa szkoła”

Dotyczy postępowania przetargowego ogłoszonego przez Gminę Herby, znak sprawy: IZ.271.8.2012 na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” Zamawiający naprawia oczywistą pomyłkę drukarską w specyfikacji projektora multimedialnego opisanego w punkcie 10 opisu przedmiotu zamówienia. Błędny...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Cyfrowa szkoła”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” Nr IZ.271.8.1.2012 Herby, dnia 2012-09-06 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Cyfrowa...

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013r."

Nr sprawy IZ.271.7.4.2012 Herby, dnia 2012-08-13 Strona internetowa Zamawiającego ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. " Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013"

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013.” Nr IZ.271.7.1.2012 Herby, dnia 2012-07-30 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013.” wniesiono...

Przetarg nieograniczony na "Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013r."

Herby, 2012-07-26 znak sprawy IZ.271.7.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr w BZP: 271716-2012 Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013.” w ilości około 400 ton W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający...

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Przebudowa patio na salę rekreacyjną w budynku komunalnym gminy Herby ul. Mickiewicza 19a – ściany i dach"

Nr sprawy IZ.271.6.1.2012 Herby, dnia 2012-07-20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez...