Przetargi (2012)

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na "Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013r."

Herby, 2012-07-26 znak sprawy IZ.271.7.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr w BZP: 271716-2012 Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie

Przetarg nieograniczony na "Nadbudowa łącznika na potrzeby biblioteki w ZPO w Lisowie

Herby, 2012-05-07 znak sprawy IZ.271.4.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY nr w BZP 142716 - 2012 z 07-05-2012r. Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na "Remont ulicy Wczasowej w Pietrzakach"

Herby, 2012-03-30 znak sprawy IZ.271.3.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ogłoszenie w UZP 101296-2012 Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont ulicy Wczasowej w Pietrzakach”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Termomodernizacji starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach

Numer sprawy: IZ.271.1.3.2012 Herby, dnia 2012-02-10 Dotyczy: Termomodernizacji starej części budynku szkoln

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach” Nr IZ.271.1.2.2012

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::