Aktualności (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

życzenia śweiąteczno-noworoczne

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2009 Roku pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom gminy Herby oraz ich Gościom najserdeczniejsze życzenia : zdrowia, radości, szczęścia, pomyślności, wzajemnego zrozumienia i jak najmniej trosk oraz samych pięknych i szczęśliwych dni. Wójt Gminy Herby mgr inż. Roman...

Informacja nt.projektu pt.: „Zacznij od początku. Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Herby”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach realizuje projekt pt.: „Zacznij od początku. Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Herby”. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej Gminy Herby. Projekt wartości 53.050,00 zł współfinansowany...

Pomoc finansowa dla poszkodowanych na skutek przejścia traby powietrznej w gm. Herby

Informacja Wszystkich zainteresowanych udzieleniem pomocy osobom poszkodowanym informujemy, że pomoc finansową można przekazywać na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy Koszęcin O/Herby z/s w Boronowie: 64 8288 1014 2001 0000 0042 0004 z dopiskiem: „Pomoc w usuwaniu skutków trąby powietrznej” Wójt...