Aktualności

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 31 lipca 2013 r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31

Herby, dnia  22 lipca 2013r.

Nr OR.0002.4.2013                                                             

                                         

                                                                                  Pan/Pani

 

                                                                                  Mieszkańcy Gminy Herby

           

                                                                                                                               

Zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 31 lipca 2013r. (środa) o godz.  1300 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności  w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji.
 6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.(4)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt.  „Nauczyciel XXI wieku – kursy doskonalące dla kadry pedagogicznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 11. Informacja w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości
 12. Zapytania i sprawy różne.
 13. Odpowiedzi na zapytania.
 14. Sprawy organizacyjne,  komunikaty i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

 

            Proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

                                                                      

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                               Józef Kozielski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2013 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 475
22 lipca 2013 13:43 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::