Aktualności

Zapraszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 25 września 2013r. (środa) o godz. 13.00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31

      Herby, dnia  17 września 2013r.

Nr OR.0002.5.2013                                                             

                                         

                                                                                  Pan/Pani

 

                                                                                  Mieszkańcy Gminy Herby                                                                                                                                       

Zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 25 września 2013r. (środa) o godz.  1300 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności  w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji.
 6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
 7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującego tereny gazociągu średniego ciśnienia na terenach leśnych w miejscowości Herby.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu Pt. Wiedza na wagę złota, nr: POKL.09.01.02-24-058/13, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 11. Informacja w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości
 12. Zapytania i sprawy różne.
 13. Odpowiedzi na zapytania.
 14. Sprawy organizacyjne,  komunikaty i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

 

            Proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                Józef Kozielski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 11:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 522
19 września 2013 11:18 (Mariola Pyrkosz) - Opublikowanie dokumentu.
19 września 2013 11:18 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
19 września 2013 11:17 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::