Aktualności

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 11 grudnia 2013 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31

                                                                            Herby, dnia 03 grudnia  2013r.

Nr OR.0002.7.2013                                                             

                                         

 

 

 

                                                                                   Pan/Pani

                                                                      

 

                                                                                              Mieszkańcy Gminy Herby                                                                         

                                                        

Zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień  11 grudnia  2013r. (środa) o godz.  1300 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności  w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji.
 6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie, Kalinie, Chwostku, Hadrze, Taninie.
 11. Informacja w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości
 12. Zapytania i sprawy różne.
 13. Odpowiedzi na zapytania.
 14. Sprawy organizacyjne,  komunikaty i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

 

 

            Proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                Józef Kozielski

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2013 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 646
11 grudnia 2013 12:19 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [zaproszenie_xxix_bip.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2013 12:18 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::