Aktualności

Zapraszenie na XXXISesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 19 marca 2014 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31

                                                                                               Herby, dnia 11 marca 2014 r.

 

Nr OR.0002.1.2014

 

 

 

                                                                       Pan/Pani

                                                                                              Mieszkańcy Gminy Herby

 

 

            Zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy Herby, która odbędzie się w dniu                          19 marca 2014r. (środa) o godz. 1300 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 33 z następującym  porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności  w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji.
 6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Herby na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Herby.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w 2014 r.
 16. Zapytania i sprawy różne.
 17. Odpowiedzi na zapytania.
 18. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
 19. Zakończenie sesji.

 

            Proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                     Józef Kozielski

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2014 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 582
19 marca 2014 08:20 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [zaproszenie_xxxi_bip.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2014 08:19 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::