Aktualności

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 23.04.2014 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31.

                                                                                        Herby, dnia 15 kwietnia 2014 r.

 

Nr OR.0002.2.2014

 

 

 

                                                                       Pan/Pani

 

                                                                       Mieszkańcy Gminy Herby

 

 

            Zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Herby, która odbędzie się w dniu                          23 kwietnia 2014r. (środa) o godz. 1300 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 33 z następującym  porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu za rok 2013.
 5. Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Herby.
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności  w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach oraz ocena zasobów za 2013 rok.
 9. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania w drodze bezprzetargowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania właścicielom nieruchomości dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Herby.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 17. Informacja w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości.
 18. Zapytania i sprawy różne.
 19. Odpowiedzi na zapytania.
 20. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

 

            Proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                               Józef Kozielski

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2014 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 635
17 kwietnia 2014 09:54 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::