Aktualności

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 3.09.2014 r. w sali GCKiI w Herbach o godz.14.00.

                                                                                         Herby, dnia  26 sierpnia 2014 r.

 

Nr OR.0002.4.2014

 

 

 

                                                                       Pan/Pani

 

                                                                                  Mieszkańcy Gminy Herby

 

 

            Zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Herby, która odbędzie się w dniu                          03 września 2014r. (środa) o godz. 1400w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31 z następującym  porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności  w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji.
 6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
 7. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 8. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
 11. Informacja w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości.
 12. Zapytania i sprawy różne.
 13. Odpowiedzi na zapytania.
 14. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

 

            Proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                               Józef Kozielski

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2014 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 531
04 września 2014 09:49 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [zaproszenie_xxxiv_bip.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2014 09:45 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::