Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJĘ W CELU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY HERBY z dnia 2 grudnia 2009 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 324/76/09 Wójta Gminy Herby z dnia 2 grudnia 2009 r. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJĘ W CELU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY HERBY z dnia 2 grudnia 2009 r. Wójt Gminy Herby o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na realizację w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zadania publicznego...

Komunikat w spr.wody

I N F O R M A C J A Niniejszym informuje się mieszkańców gminy Herby, że woda z wodociągu gminnego po wymianie filtrów i płukaniu sieci w chwili obecnej jest już czysta. W przypadku stwierdzenia występowania jeszcze zanieczyszczonej wody prosimy o pilne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy pod numery telefonów: 34...