Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego rolnikom za olej napędowy w 2017 r.

Link do strony Ministerstwa Rolnictwa: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego/Procedura-i-warunki-ubiegania-sie-o-zwrot-podatku-akcyzowego-w-2017-r