Komunikaty

Zawiadomienie o bezpłatnym odbiorze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Herby

 

                                   O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż na terenie gminy Herby odbywać się będzie (zgodnie z harmonogramem poniżej) bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego takiego jak:

  - lampy wyładowcze, monitory, telewizory,

                     - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

                     - urządzenia zawierające freony,

                              - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

                              - baterie i akumulatory małogabarytowe.

 

Odbiór w/w sprzętu dokonywany będzie bezpośrednio przez wyspecjalizowany samochód firmy  WASTES SERVICE  w dniu i godzinie podanej poniżej.

 

Zabrania się przynoszenia i pozostawienia sprzętu wcześniej niż podano w wykazie .

 

HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO NA ROK 2008

 

 

MIEJSCE ODBIORU, TERMIN I

DZIEŃ/MIESIĄC/ROK

GODZINY ODBIORU

Hadra przy szkole

19.05.2008r

Od  900 do 1000

Lisów przy szkole

19.05.2008r

Od 1015 do 1115

Herby parking przy ul. Dworcowej

19.05.2008r

Od 1130 do 1230

Olszyna parking przy kościele

19.05.2008r

Od 1245 do 1345

 

 

 

MIEJSCE ODBIORU, TERMIN II

DZIEŃ/MIESIĄC/ROK

GODZINY ODBIORU

Hadra przy szkole

07.07.2008r

Od  900 do 1000

Lisów przy szkole

07.07.2008r

Od 1015 do 1115

Herby parking przy ul. Dworcowej

07.07.2008r

Od 1130 do 1230

Olszyna parking przy kościele

07.07.2008r

Od 1245 do 1345

 

 

 

MIEJSCE ODBIORU, TERMIN III

DZIEŃ/MIESIĄC/ROK

GODZINY ODBIORU

Hadra przy szkole

08.09.2008r

Od  900 do 1000

Lisów przy szkole

08.09.2008r

Od 1015 do 1115

Herby parking przy ul. Dworcowej

08.09.2008r

Od 1130 do 1230

Olszyna parking przy kościele

08.09.2008r

Od 1245 do 1345

 

 

 

MIEJSCE ODBIORU, TERMIN IV

DZIEŃ/MIESIĄC/ROK

GODZINY ODBIORU

Hadra przy szkole

         24.11.2008r

Od  900 do 1000

Lisów przy szkole

         24.11.2008r

Od 1015 do 1115

Herby parking przy ul. Dworcowej

         24.11.2008r

Od 1130 do 1230

Olszyna parking przy kościele

         24.11.2008r

Od 1245 do 1345

 

 

 

Uwaga – firma WASTES SERVICE siedziba: 55-095 Mirków, Siedlec, ul. Osiedlowa 11;   Zakład: 55-093 Kiełczów, ul. Wilczycka 14, prowadząca odbiór odpadów zastrzega sobie prawo nie przyjęcia części odpadów przyniesionych przez  mieszkańców w następujących przypadkach:

       a.  Zapełnienia samochodu przeznaczonego do  

            transportu  odpadów.

       b.  Jeśli odpady są znacząco brudne.

      c.  Jeśli przyniesione odpady nie stanowią odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego zgodnie z Ustawą  dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.1495 z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy

mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2008 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3658
09 maja 2008 11:49 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::