Komunikaty

Komunikat prasowy Prezesa ARiMR

Komunikat prezesa ARiMR w sprawie otrzymania przez Agencję stałej akredytacji na obsługę PROW 2007-2013

 

 Minister Finansów Jan Vincent Rostowski wydał Rozporządzenie o udzieleniu od 16 października 2008 r. „stałej” akredytacji na pełnienie przez ARiMR funkcji płatniczej do obsługi działań PROW 2007-2013, które do tej pory Agencja uruchomiła na podstawie akredytacji tymczasowej. Ta akredytacja oznacza, że procedury stosowane przez Agencję, jej oprogramowanie komputerowe i system kontroli wypłacanych środków spełniają wszystkie wymogi Unii Europejskiej i Polskiego prawa.

 Minister Finansów przyznał też Agencji od 16 października br. pełne akredytacje na obsługę 10 działań z PROW 2007-2013:

·         „Modernizacja gospodarstw rolnych”,

·         „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,

·         „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

·         „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”,

·         „Grupy producentów rolnych”,

·         „Renty strukturalne”,

·         „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),

·         „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”,  

·         „Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”,

·         „Pomoc techniczna”.

 

Pełna akredytacja na te działania oznacza, że Agencja może przyjmować wnioski, weryfikować je, podpisywać umowy o przyznaniu pomocy i wypłacać pieniądze Beneficjentom. W przypadku działań, które dotyczą udzielenia pomocy na inwestycje wypłata środków nastąpi po ich zrealizowaniu, rozliczeniu i skontrolowaniu przez ARiMR.

Obecnie ARiMR, ma już w sumie pełne akredytacje na 10 działań w ramach PROW 2007-2013. Obejmują one łącznie już 70 procent wszystkich środków finansowych z tego Programu a Agencja wypłaciła już z niego 3 miliardy 769 milionów złotych Do uruchomienia przez Agencję pozostaną jeszcze tylko cztery działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Korzystanie z usług doradczych”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej i leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”. Te działania ARiMR planuje uruchomić na początku 2009 roku.

Prezes ARiMR

Dr Dariusz Wojtasik

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

e-mail: info@arimr.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 0-800-38-00-84

Logo UE                                                               logo ARiMR                                                                       logo PROW

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Tekst opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 4458
14 listopada 2008 12:50 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::