Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr XX/307/08 Rady Gminy Herby z dn.14.11.08 r. w spr.wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

 

 

 

Uchwała Nr XX/307/08                

Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2008r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Herby
uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości o powierzchni 0,0016 ha stanowiącej część nieruchomości położonej w  Lisowie (stanowiska garażowe nr 11), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr  668/23 k.m. 2 Lisów obręb Lisów o powierzchni 0,0616 ha, dla której Sąd Rejonowy w  Lublińcu prowadzi księgę wieczystą KW  35255, stanowiącej własność Gminy Herby, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 30 czerwca 2009r.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr Aleksandra Ożarowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2008 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 558
02 grudnia 2008 11:47 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::