Podatki i opłaty lokalne (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVIII/521/09 Rady Gminy Herby z dn.21.10.09 r. w spr. podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXVIII/521/09 Rady Gminy w Herbach z dnia 21 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,...

Uchwała nr XXVIII/522/09 Rady Gminy Herby z dn.21.10.09 r. w spr.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Uchwała Nr XXVIII / 522/09 Rady Gminy Herby z dnia 21 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591; z 2002...