Podatki i opłaty lokalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stawka na podatek leśny w 2013 r.

W 2013 r.stawka na podatek leśny : - od 1 ha lasu wynosi 41,01 zł - od 1 ha lasów ochronnych 20,51 zł.

Uchwała nr XXXVIII/680/10 Rady Gminy Herby z dn.15.09.2010 r. w spr.podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/680/10 Rady Gminy w Herbach z dnia 15 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia...