Podatki i opłaty lokalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXII/188/04 Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr.podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXII/188/04 Rady Gminy w Herbach z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa ...

Uchwała Nr XXII/190/04 Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr.wysokości podatku od posiadania psów

Uchwała Nr XXII/190/04 Rady Gminy w Herbach z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art..42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./, art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i...

Uchwała Nr XXII/189/04 Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr. wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXII/189/04 Rady Gminy w Herbach z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./, art.15 i art.19 pkt 1 lit.”a”i...

Uchwała Nr XXII/192/04 Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr.zarządzenia poboru podatku od nieruchom.,leśnego i rolnego w drodze inkasa oraz określ.inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXII/192/04 Rady Gminy w Herbach z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. ...

Uchwała Nr XXII/191/04 Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchom.,leśnego i rolnego.

Uchwała Nr XXII/191/04 Rady Gminy w Herbach z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. ...

Uchwała Nr XXII/187/Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr.podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXII/187/04 Rady Gminy w Herbach z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806,...

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::