Podatki i opłaty lokalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwałą Nr XIII/105/2003 Rady Gminy Herby z dn.3.XII.2003 r.w spr.zmiany Uchwały Nr III/10/02 Rady Gminy Herby z dn.17.XII.2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/105/03 Rady Gminy w Herbach z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały NrIII/10/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr...

Uchwała Nr XIII/106/03 Rady Gminy Herby z dn.3.12.2003 r. w spr.zmiany Uchwały Nr III/11/02 z dn.17.12.2002 r. w spr.podatku leśnego

Uchwała Nr XIII/107/03 Rady Gminy w Herbach z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz.984, Nr 214,...

Uchwała Nr XIII/107/03 Rady Gminy Herby z dn.3.12.2003 r. w spr.podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/107/03 Rady Gminy w Herbach z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz.984, Nr 214,...

Uchwała Nr III/10/02

Uchwała Nr III/10/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1,art. 41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn.zm./, art.5,art. 6 ust.12 i 13 oraz art.7 ust.3ustawy z dnia 12 stycznia...

Uchwała Nr III/11/02

Uchwała Nr III/11/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie podatku leśnego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn.zm./, art.1, art.4 ust.1-4, art. 6 ust.8 i 9 ustawy z dnia 30 października...

Uchwała Nr III/12/02

Uchwała Nr III/12/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie podatku rolnego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./, art.1, art.6 ust.1 i 2,art.6a ust.11, art.6 b ustawy z dnia 15 listopada...

Uchwała Nr III/14/02

Uchwała Nr III/14/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art..42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./, art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach...

Uchwała Nr III/13/02

Uchwała Nr III/13/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./, art.10 ust.1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia...

Uchwała Nr III/15/02

Uchwała Nr III/15/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./, art.15 i art.19 pkt 1 lit.”a”i...

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::