Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr X/100/11 Rady Gminy Herby z dn.25.10.2011 r. w spr. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Herby.

UCHWAŁA NR X/100/11 Rady Gminy Herby z dnia 25. października 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Herby. &n

Stan mienia komunalnego gm. Herby na dzień 31.10.2008 r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Herby według stanu na dzień 31 października 2008 r.

Zarządzenie nr 271/53/05 Wójta Gminy Herby z dn.03.10.2005 r.w spr.określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

ZARZĄDZENIE NR 271/53/05 Wójta Gminy Herby z dnia 03.10.2005 r. w sprawie : określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie...

Stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w 2006 r.

Zarządzenie Nr 277/59/05 Wójta Gminy Herby z dnia 24 października 2005 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Herby. Na podstawie art.7 i 8 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu...

Stan mienia komunalnego

ZESTAWIENIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HERBY Przewidywany na dzień Na dzień 31.12.2003 31.12.2002 1. Grunty z prawem własności 86,2 ha * 85,4 ha 2. Grunty w wieczystym uży ...

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::