Gospodarka komunalna (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stan mienia komunalnego

ZESTAWIENIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HERBY Przewidywany na dzień Na dzień 31.12.2003 31.12.2002 1. Grunty z prawem własności 86,2 ha * 85,4 ha 2. Grunty w wieczystym użytk. 3,0 ha 2,8 ha 3. Budynki mieszkalne 18 szt. 20 szt. 4. Budynki niemieszkalne 25 szt. 22 szt. 5. Budynki szkolne i przedszkolne 8 szt. 8 szt. 6. Obiekty...