Gospodarka komunalna

Stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w 2006 r.

Zarządzenie Nr 277/59/05
Wójta Gminy Herby
z dnia 24 października 2005 roku


w sprawie: ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Herby.Na podstawie art.7 i 8 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn.zm.)


W ó j t G m i n y
z a r z ą d z a:


§ 1.
Ustalić stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 3,50 zł .

§ 2.
Ustalić stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu mieszkalnego zgodnie z załącznikiem do Zarządzania .

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 roku.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2005 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1296
28 grudnia 2005 13:16 (Administrator) - Dodano załącznik
28 grudnia 2005 13:16 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::