Gospodarka komunalna

Stan mienia komunalnego gm. Herby na dzień 31.10.2008 r.

 

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Herby według stanu na dzień

31 października 2008 r.

 

 

Gospodarka nieruchomościami

 

1.       W nawiązaniu do informacji o stanie mienia komunalnego z ubiegłego roku informuję, że na koniec października 2007 roku Gmina Herby posiadała 104 ha gruntów stanowiących własność oraz 5,25 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w okresie od                  1 listopada 2007 roku do 31 października 2008 roku Gmina Herby posiada 102 ha gruntów stanowiących własność oraz 3,0 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

 

 

ZESTAWIENIE

STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HERBY

 

Opis

Stan na dzień                                                                                      31.10.2007

Stan na dzień

31.10.2008

1.    Grunty z prawem własności

2.    Grunty w wieczystym    

       użytkowaniu

3.    Drogi gminne

4.    Budynki mieszkalne

5.    Budynki niemieszkalne

6.    Budynki szkolne i

       przedszkolne

7.    Obiekty OSP

8.    Obiekty służby zdrowia

9.    Obiekty sportowe

10.  Obiekty kultury

11.  Obiekty na Cmentarzach

       Komunalnych

12.  Obiekty i urządzenia

       energetyczne

13.  Wodociągi

      - sieć

      - SUW

14.  Kanalizacja

      - sieć sanitarna

      - oczyszczalnia ścieków

15.  Ciepłownictwo

      - sieć

      - kotłownia osiedlowa

 

104  ha

 

5  ha

105,1  km

17  szt

25  szt

9  szt

 

7  szt

2  szt

5  szt

0  szt

0  szt

 

1  szt

 

 

67,1  km

1  szt

 

77,75 km

2  szt

 

1,25 km

1  szt

102  ha

 

3  ha

105,1  km

14  szt

20  szt

9  szt

 

7  szt

2  szt

5  szt

3  szt

2  szt

 

1  szt

 

 

70,99  km

1  szt

 

90,41  km

2  szt

 

1,25 km

1  szt

 

 

2.       Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

 

Informacja dotycząca nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego za okres

od 01.11.2007r do 31.10.2008

 

W obrębie ewidencyjnym Lisów nabyto:

5 działek pod drogę o łącznej powierzchni 0,4738 ha

W obrębie ewidencyjnym Herby nabyto:

5 działki pod drogę o łącznej pow. 0,1814 ha

W obrębie ewidencyjnym Chwostek nabyto:

1 działka pod przepompownie ścieków o powierzchni 0,0097 ha

2 działki pod drogę o łącznej pow. 0,0670 ha

Informacja dotycząca zbycia nieruchomości z zasobów mienia komunalnego za okres

od 01.11.2007r do 31.10.2008r.

 

W obrębie ewidencyjnym Herby zbyto:

1 lokal mieszkalny,

2 działki pod budowę garażu o łącznej pow. 0,0058 ha

1 działka zabudowana p pow. 0,0110 ha

3 działki rolne o łącznej pow. 2,1472 ha

W obrębie ewidencyjnym Lisów zbyto:

3 działkę pod garaż  o powierzchni 0,0084 ha

4 lokale mieszkalne

1 działka pod przemysł o pow. 0,3742 ha

1 działka pod usługi o pow. 0,0258 ha

2 działki letniskowe o łącznej pow. 0,1902 ha

W obrębie ewidencyjnym Hadra zbyto:

1 działka budowlane o powierzchni 0,5200 ha

W obrębie ewidencyjnym Olszyna zbyto:

1 działkę pod zabudowę o pow. 0,0719 ha

W obrębie ewidencyjnym Chwostek zbyto:

10 działek rolnych o łącznej pow. 4,1822 ha

 

Informacja dotycząca przewidywanego zbycia nieruchomości z zasobów mienia komunalnego

do dnia 31.12.2008r.

 

W obrębie ewidencyjnym Herby:

lokale mieszkalne - 1 szt.

W obrębie ewidencyjnym Lisów:

lokale mieszkaniowe – 1 szt.

1 działki letniskowe w Pustkowiu

1 działka rolna w Pustkowiu

W obrębie ewidencyjnym Hadra:

2 działki pod role

 

Informacja dotycząca przewidywanego nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego

do dnia 31.12.2008r.

W obrębie ewidencyjnym Olszyna

Nieruchomości gruntowe stanowiące teren drogi w miejscowości Olszyna

W obrębie ewidencyjnym Herby:

1 działka pod przepompownię ścieków w Pietrzakach 

W obrębie ewidencyjnym Herby:

Nieruchomości gruntowe stanowiące teren drogi w miejscowości Kalina

 

 

Informacja dotycząca przewidywanego zbycia nieruchomości z zasobów mienia komunalnego w 2009r.

W obrębie ewidencyjnym Olszyna

działki pod zabudowę letniskową

W obrębie ewidencyjnym Herby:

2 działki pod zabudowę garażową

5 lokali mieszkalnych

W obrębie ewidencyjnym Hadra:

Działki rolne skomunalizowane

2 lokale mieszkalne

W obrębie ewidencyjnym Chwostek:

Działki rolne skomunalizowane

W obrębie ewidencyjnym Lisów:

Działki pod budownictwo garażowe na ul. Budowlanych

2 działka pod zabudowę usługową

5 lokali mieszkalnych

Informacja dotycząca wieczystego użytkowania

 

W obrębie ewidencyjnym Herby

Oddano 23 działki w użytkowanie wieczyste. Gmina Herby jest użytkownikiem wieczystym                          1 nieruchomości (udział wynoszący 1730/100000 w nieruchomości oznaczonej 150/2).

W obrębie ewidencyjnym Lisów

Oddano 16 działek w użytkowanie wieczyste.

W obrębie ewidencyjnym Hadra

Oddano 2 działki w użytkowanie wieczyste.

W obrębie ewidencyjnym Olszyna

Oddano 1 działkę w użytkowanie wieczyste.

W obrębie ewidencyjnym Hadra

Oddano 1 działkę w użytkowanie wieczyste.

 

3.       Dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych – hipoteka

 

FADOM Sp.zoo

Księga wieczysta nr 44957 – kwota zabezpieczenia hipoteką                                                70.769,70 zł.

Księga wieczysta nr 44957 – kwota zabezpieczenia hipoteką                                               147.078,66 zł.

Księga wieczysta nr 44957 – kwota zabezpieczenia hipoteką                                               30.733,00 zł.

Księga wieczysta nr 44957 – kwota zabezpieczenia hipoteką                                                           43.025,60 zł.

Księga wieczysta nr CZ1L/00044957/4 – kwota zabezpieczona                                             75.751,00 zł.          

Księga wieczysta nr CZ1L/00044957/4 – kwota zabezpieczenia hipoteką                             54.490,00 zł.

 

ORWOX Sp.zoo

Księga wieczysta nr 40758 – kwota zabezpieczenia hipoteką                                                            27.950,00 zł.

Księga wieczysta nr CZ1L/00040758/1 – kwota zabezpieczona                                             26.713,50 zł.

Księga wieczysta nr CZ1L/00040758/1 – kwota zabezpieczona                                             15.117,00 zł.

Księga wieczysta nr CZ1L/00040758/1 – kwota zabezpieczona hipoteką                              15.117,00 zł.

 

KWAŚNIAK JANUSZ

Księga wieczysta nr CZ1L/00044549/1 – kwota zabezpieczenia hipoteką                             38.038,00 zł.

 

IMBRO RAFAŁ PZ FUREX

Księga wieczysta nr 2953 – kwota zabezpieczona hipoteką                                                   20.000,00 zł.

Księga wieczysta nr 2953 – kwota zabezpieczona hipoteką                                                   55.342,96 zł.

Księga wieczysta nr 2952 – kwota zabezpieczona hipoteką                                              1.722.247,80 zł.

Księga wieczysta nr CZ1L/0002952/3 – kwota zabezpieczenia hipoteką                             126.059,20 zł.

 

Gmina nie posiada udziałów ani akcji w spółkach.

 

4.       Dane o dochodach z mienia i innych praw

 

Dochody uzyskane na dzień 31 października 2008 roku

- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne                                                                            93.169,64 zł.

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                      11.126,90 zł.

- z tytułu czynszów najmu i czynszów dzierżawnych nieruchomości                                      74.973,57 zł.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                       14.621,20 zł.

- z tytułu sprzedaży nieruchomości /lokale mieszkalne, działki rolne, działki budowlane/      261.570,69 zł.

 

5.       Prognoza na 2009 rok

 

Na 2009 rok planowane są następujące wpływy związane z gospodarowaniem gruntami                          i nieruchomościami gminnymi:

- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne                                                                                90.000 zł.

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                  11.000 zł.                                         

- z czynszów najmu i czynszów dzierżawnych nieruchomości                                                  64.200 zł.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                             1.500 zł.

- z tytułu sprzedaży nieruchomości /lokal mieszkalne, działki rolne, działki budowlane/            342.000 zł.                

 

 

 

 

 

 

 


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2009 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1389
29 kwietnia 2009 10:54 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
29 kwietnia 2009 10:53 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::