Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie” Nr ZP/PN/20/5/09 Herby, dnia 2009-12-23. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie” wniesiono zapytania do specyfikacji...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie” Nr ZP/PN/20/4/09 Herby, dnia 2009-12-17r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie” wniesiono zapytania do specyfikacji...

Ogłoszenie Wójta Gminy Herby o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Pustkowiu, Otrzęsiu i Hadrze.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Tanina

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Tanina” Nr ZP/PN/18/6/09 Herby, dnia 2009-12-17r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w...

Przetarg nieograniczony - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie

Numer sprawy: ZP/PN/20/09 Herby, dnia 15.12.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szkolnej w Olszynie” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Gmina Herby zawiadamia...

Zmiana SIWZ - Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Taninie”

Herby dnia 2009-12-14 Nr sprawy: ZP/PN/18/5/09 Informacja dla Wykonawców którzy pobrali SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający niniejszym zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego...

Przetarg nieograniczony - Remont ul. Nadrzecznej i Polnej w miejscowości Hadra gmina Herby

PRZETARG DATA PUBLIKACJI: 11 grudnia 2009 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Remont ul. Nadrzecznej i Polnej w miejscowości Hadra gmina Herby ZAKRES PRZETARGU: Roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/19/09 Herby, dnia 11.12.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy w Herbach informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 27.11.2009r. do dnia 18.12.2009r. wykaz nr 14/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony pn. Kredyt na zakup nieruchomości w miejscowości Mochała

Nr sprawy ZP/PN/16/6/09 Herby, dnia 2009-12-03 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby,...

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Tanina

PRZETARG DATA PUBLIKACJI: 2 grudnia 2009 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Tanina ZAKRES PRZETARGU: Roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/18/09 Herby, dnia 02.12.2009 r....