Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na „Prace geodezyjne wykonywane dla Gminy Herby w 2011r.”

DATA PUBLIKACJI: 8 grudzień 2010 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Prace geodezyjne wykonywane dla Gminy Herby w 2011 roku. Nr ogłoszenia w UZP: 351897 - 2010 z 08.12.2010 ZAKRES PRZETARGU: Usługi RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/8/2010 Herby, dnia 08.12.2010 r. OGŁOSZENIE...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Herby w sezonie zimowym 2010/2011"

Nr sprawy ZP/PN/7/2/2010 Herby, dnia 2010-10-13 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka...

Przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2010/2011”

PRZETARG PUBLIKUJĄCY: Gmina Herby GMINA: Herby POWIAT: lubliniecki WOJEWÓDZTWO: śląskie DATA PUBLIKACJI: 4 października 2010 PRZETARG PRZEDMIOT: Przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2010/2011” ...

Zawiadomienie o wyborze oferty na NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, JAK I PRZYGOTOWANIE I TRANSPORTU OBIADÓW DO ZPO OLSZYNA, ZPO HADRA I PS HERBY

Zespół Placówek Oświatowych w Herbach informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: „Przygotowanie w kuchni szkolnej i wydawania posiłków dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach ul. Katowicka 6, uczniów oddziału przedszkolnego oraz przygotowanie i transport...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2010/2011

Nr sprawy ZP/PN/5/3/2010 Herby, dnia 2010-08-24 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź....

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011

Nr sprawy ZP/PN/6/4/2010 Herby, dnia 2010-08-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka...

Wyjaśnienia treści SIWZ na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

ZP/PN/6/3/2010 Herby, dnia 2010-08-10 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011” ...

Odpowiedzi na pytania wniesione do siwz - Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011

ZP/PN/6/2/2010 Herby, dnia 2010-08-05 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011” ...

Przetarg nieograniczony na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

Herby, 2010-07-30 znak sprawy ZP/PN/6/2010 PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „„Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011” W przetargu mogą wziąć udział oferenci...

Przetarg nieograniczony na Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2010/2011

Herby, 2010-07-30 znak sprawy ZP/PN/5/2010 PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2010/2011” W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo...