Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Prace geodezyjne wykonywane dla Gminy Herby w roku 2012"

IZ.271.16.1.2011 Herby, dnia 2011-12-20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego nr IZ.271.16.2011 z dnia 20.12.2011r. na przedmiot zamówienia pn. „Prace geodezyjne wykonywane dla Gminy Herby w 2012r.”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Oferta...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na projekt "Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Herby w ramach projektu dla każdego coś dobrego w szkole w pomoce dydaktyczne"

Nr sprawy IZ.271.15.1.2011 Herby, dnia 2011-12-20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Kredyt długoterminowy w wysokości 1.050.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"

Numer sprawy: IZ.271.14.1.2011 Herby, dnia 08.12.2011 r. Dotyczy: Kredyt długoterminowy w wysokości 1.050.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Dotyczy ogłoszenia nr: 406468 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011 UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Gmina Herby,...

Przetarg nieograniczony na zadanie: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Herby w ramach projektu „Dla każdego coś dobrego w szkole” w pomoce dydaktyczne.

Numer sprawy: IZ.271.15.2011 Herby, dnia 07.12.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Herby w ramach projektu „Dla każdego coś dobrego w szkole” w pomoce dydaktyczne. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych...

Przetarg nieograniczony na "Prace geodezyjne wykonywane dla Gminy Herby w 2012r."

PRZETARG DATA PUBLIKACJI: 7 grudzień 2011 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Prace geodezyjne wykonywane dla Gminy Herby w 2012 roku. ZAKRES PRZETARGU: Usługi RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny nr w BZP 321499 - 2011 z 07.12.2011r. OPIS: IZ.271.16.2011 Herby,...

Przetarg nieograniczony na: "Kredyt długoterminowy w wysokości 1.050.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Herby, 2011-12-01 znak sprawy IZ.271.14.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr w BZP: 406468 - 2011 z 01.12.2011r. Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Kredyt długoterminowy w wysokości 1.050.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ” ...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Kredyt na zakup nieruchomości w miejscowości Herby"

Numer sprawy: IZ.271.13.1.2011 Herby, dnia 01.12.2011 r. Dotyczy: Kredyt na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Herby Dotyczy ogłoszenia nr: 396208 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011 UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Gmina Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby na podstawie art. 93 Prawa Zamówień...

Przetarg nieograniczony na „Kredyt na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Herby”

Herby, 2011-11-25 znak sprawy IZ.271.13.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr w BZP: 396208-2011 z 25.11.2011r. Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Kredyt na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Herby” w wysokości 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy zł.) W przetargu...

Przetarg nieograniczony na zadanie: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Herby w ramach projektu „Dla każdego coś dobrego w szkole” w pomoce dydaktyczne.

Numer sprawy: IZ.271.12.2011 Herby, dnia 23.11.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Herby w ramach projektu „Dla każdego coś dobrego w szkole” w pomoce dydaktyczne. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j....