Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na "udzielenie kredytu w kowcie 270.000 zł"

Zapytanie wraz z formularzem i drukiem oferty w załączeniu

Przetarg nieograniczony pn. "Nowoczesne szkoły w Gminie Herby"

Ogłoszenie wraz z załącznikami w załączeniu

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa węgla do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2014/2015"

Ogłoszenie wraz z załącznikami w załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::