Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.5.2015 na "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lisowie"

Ogłoszenie wraz z załącznikami i projektem budowlanym w załączeniu Odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2015r. Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 24.08.2015r.

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.4.2015 na "Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Herbach"

Ogłoszenie wraz z załącznikami i projektem w załączeniu Odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2015r. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 26.08.2015r.

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.3.2015 na "Dostawę węgla do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2015/2016"

Ogłoszenie wraz z siwz i załącznikami w załączeniu Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.08.2015r.

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.2.2015 na "Budowę skateparku w Olszynie"

W załączeniu zapytanie wraz z załącznikami