Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Herby o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Lisowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Herby

Herby dnia 2009-11-18 Nr sprawy: ZP/PN/17/4/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w Herbach ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i zbycia

Wójt Gminy w Herbach informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 10.11.2009r. do dnia 02.12.2009r. wykaz nr 12/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy i nr 13/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia

Przetarg nieograniczony „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Herby” ,

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędne do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Herby OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Data zamieszczenia: 09-11-2009 r. Nr postępowania: ZP/PN/17/09 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony pn. Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie Herby – program użytkowo-finansowy

Nr sprawy ZP/PN/15/1/09 Herby, dnia 2009-11-04 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby,...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Kredyt na zakup nieruchmości w miejscowości Mochała

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Kredyt na zakup nieruchomości w miejscowości Mochała” Nr ZP/PN/16/4/09 Herby, dnia 2009-11-04 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Kredyt na zakup nieruchomości w miejscowości Mochała” wniesiono zapytania do specyfikacji...

Przetarg nieograniczony pn. Kredyt na zakup nieruchomości w miejscowości Mochała

DATA PUBLIKACJI: 7 maja 2009 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „Kredyt na zakup nieruchomości w miejscowości Mochała” RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/16/09 Herby, dnia 02.11.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa zamówienia: „Kredyt...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku komunalnego w Herbach ul. Lubliniecka 31

Nr sprawy ZP/PN/12/16/09 Herby, dnia 2009-10-30 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul....

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie

Nr sprawy ZP/PN/11/14/09 Herby, dnia 2009-10-28 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź....