Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na projekt "Dla każdego coś dobrego w szkole" realizowanego w gminie Herby w roku szkolnym 2011/2012

Nr sprawy IZ.271.11.1.2011 Herby, dnia 2011-11-21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka...

Przetarg nieograniczony na zadanie "Dla każdego coś dobrego w szkole" realizowanego w gminie Herby w roku szkolnym 2011/2012

Numer sprawy: IZ.271.11.2011 Herby, dnia 10.11.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Dla każdego coś dobrego w szkole” realizowanego w gminie Herby w roku szkolnym 2011/2012 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2011/2012"

Nr sprawy IZ.271.10.1.2011 Herby, dnia 2011-10-17 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka...

Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2011/2012"

PRZETARG PUBLIKUJĄCY: Gmina Herby GMINA: Herby POWIAT: lubliniecki WOJEWÓDZTWO: śląskie DATA PUBLIKACJI: 29 września 2011 PRZETARG PRZEDMIOT: Przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2011/2012” ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Kredyt na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie"

Nr sprawy IZ.271.9.4.2011 Herby, dnia 2011-09-20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję,...

Odpowiedzi na pytania dotyczące "Kredyt na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie"

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Kredytu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie” Herby, dnia 2011-09-07 Nr IZ.271.9.2.2011 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Kredyt na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie” wniesiono zapytania...

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenie na "Kredyt na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie"

Numer sprawy: IZ.271.9.1.2011 Herby, dnia 06.09.2011 r. Dotyczy: Kredyt na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie Numer ogłoszenia: 274880 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 270294 - 2011 data...

Przetarg nieograniczony na "Kredyt na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie"

Herby, 2011-09-02 znak sprawy IZ.271.9.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr w BZP: 270294 - 2011 z 02.09.2011r. Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Kredyt na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie” w wysokości 444.000,00 (czterysta czterdzieści cztery tysiące zł) ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie oraz ZPO w Lisowie w sezonie grzewczym 2011/2012""

Nr sprawy IZ.271.8.2011 Herby, dnia 2011-08-19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33...

Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie oraz ZPO w Lisowie w sezonie grzewczym 2011/2012"

Herby, 2011-08-10 znak sprawy IZ.271.8.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY nr w bzp 238150 - 2011 z 10.08.2011r. Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie oraz ZPO w Lisowie w sezonie grzewczym 2011/2012” W przetargu mogą wziąć...