Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na "Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013r."

Herby, 2012-07-26 znak sprawy IZ.271.7.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr w BZP: 271716-2012 Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013.” w ilości około 400 ton W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający...

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Przebudowa patio na salę rekreacyjną w budynku komunalnym gminy Herby ul. Mickiewicza 19a – ściany i dach"

Nr sprawy IZ.271.6.1.2012 Herby, dnia 2012-07-20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez...

Przetarg nieograniczony na "Przebudowa patio na salę rekreacyjną w budynku komunalnym gminy Herby ul. Mickiewicza 19a – ściany i dach"

Herby, 2012-07-04 znak sprawy IZ.271.6.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY NR BZP 235276-2012 z 04.07.2012r. Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa patio na salę rekreacyjną w budynku komunalnym gminy Herby ul. Mickiewicza 19a – ściany i dach W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Przygotowanie w kuchni szkolnej i wydawanie posiłków dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach oraz uczniów oddziałów przedszkolnych, jak i przygotowanie i transport posiłków do ZPO Olszyna i ZPO Herby-oddział przedszkolny przy ul. Mickiewicza w Herbach”

Nr sprawy ZPO-PRZ.1.5.2012 Herby, dnia 2012-06-01 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Nadbudowę łącznika na potrzeby biblioteki w ZPO w Lisowie"

Nr sprawy IZ.271.4.1.2012 Herby, dnia 2012-05-24 Strona internetowa Zamawiającego ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, JAK I PRZYGOTOWANIE I TRANSPORT POSIŁKÓW DO ZPO OLSZYNA I ZPO HERBY-ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY UL. MICKIEWICZA W HERBACH

Herby, dn. 21.05.2012 Zespół Placówek Oświatowych w Herbach 42-284 Herby ul. Katowicka 6 tel. (034) 357 40 25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW...

Przetarg nieograniczony na "Nadbudowa łącznika na potrzeby biblioteki w ZPO w Lisowie

Herby, 2012-05-07 znak sprawy IZ.271.4.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY nr w BZP 142716 - 2012 z 07-05-2012r. Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: Nadbudowa łącznika na potrzeby biblioteki w ZPO w Lisowie W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Remont ul. Wczasowej w Pietrzakach"

Nr sprawy IZ.271.3.1.2012 Herby, dnia 2012-04-18 Tablica Ogłoszeń ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby,...

Przetarg nieograniczony na "Remont ulicy Wczasowej w Pietrzakach"

Herby, 2012-03-30 znak sprawy IZ.271.3.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ogłoszenie w UZP 101296-2012 Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont ulicy Wczasowej w Pietrzakach” W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Herby

Nr sprawy IZ.271.2.2012 Herby, dnia 2012-03-16 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Herby w ramach projektu „Dla każdego coś dobrego...