Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.131.2018 pn.: Udrażnianie i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz czyszczenie pompowni ścieków na terenie gminy Herby w roku 2019

ZE WZGLĘDU NA OMYŁKĘ PISARSKĄ INFORMUJĘ, ŻE OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO DNIA 20.12.2018 R. A NIE JAK MYLNIE PODANO DO DNIA 20.11.2018 R. ZAŁACZONO AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE Z POPRAWIONYM TERMINEM SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.128.2018 pn.: Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Herby w roku 2019

UWAGA; ZAKTUALIZOWANO TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA DO OFERTY - FORMULARZ CENOWY, DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK