Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przertarg nieograniczony nr IZ.271.11.2019.P pn.: Przebudowa dróg gminnych ul. Wczasowej i Słonecznej w miejscowości Pietrzaki

UWAGA Dodano załącznik SIWZ Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::