Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na "Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2011/2012"

Herby, 2011-08-10 znak sprawy IZ.271.7.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr w BZP: 238072 - 2011 z 10.08.2011r. Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2011/2012.” w ilości około 330 ton W przetargu mogą wziąć udział...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie"

Nr sprawy IZ.271.6.8.2011 Herby, dnia 2011-08-04 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez...

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenie na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie"

Numer sprawy: IZ.271.6.3.2011 Herby, dnia 27.07.2011 r. Dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie Numer ogłoszenia: 218920; data zamieszczenia: 27.07.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 196102 - 2011 data 12.07.2011 r. SEKCJA...

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenie na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie"

Numer sprawy: IZ.271.6.2.2011 Herby, dnia 21.07.2011 r. Dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie Numer ogłoszenia: 210520 - 2011; data zamieszczenia: 21.07.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 196102 - 2011 data 12.07.2011...

Odpowiedzi na pytania dotyczące "Budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie"

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie” Nr IZ.271.6.1.2011 Herby, dnia 2011-07-20r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie” wniesiono zapytania do specyfikacji...

Przetarg nieograniczony na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szkolnej w Lisowie"

Numer sprawy: IZ.271.6.2011 Herby, dnia 12.07.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szkolnej w Lisowie” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Herby zawiadamia o wszczęciu postępowania...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przygotowanie w kuchni szkolnej i wydawanie posiłków dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach oraz uczniów oddziałów przedszkolnych, jak i przygotowanie i transport posiłków do ZPO Olszyna, ZPO Hadra i ZPO Herby-oddział przedszkolny przy ul. Mickiewicza w Herbach”

Nr sprawy ZPO-PRZ.2.6.2011 Herby, dnia 2011-06-22 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zespół Placówek Oświatowych w Herbach z siedzibą...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, JAK I PRZYGOTOWANIE I TRANSPORT POSIŁKÓW DO ZPO OLSZYNA, ZPO HADRA I ZPO HERBY-ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY UL. MICKIEWICZA W HERBACH

Zespół Placówek Oświatowych w Herbach 42-284 Herby ul. Katowicka 6 tel. (034) 357 40 25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, JAK I PRZYGOTOWANIE...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa oleju opałowego lekkiego do ZPO w Herbach do końca roku 2011"

Nr sprawy ZPO-PRZ.1.5.2011 Herby, dnia 2011-05-12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zespól Placówek Oświatowych w Herbach...

Przetarg nieograniczony na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do ZPO w Herbach do końca roku 2011"

Herby, 2011-05-04 znak sprawy ZPO-PRZ.1.5.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY nr w BZP 99186-2011 z 04.05.2011 Zespole Placówek Oświatowych w Herbach 42-284 Herby ul. Katowicka 6 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego do ZPO w Herbach do końca roku 2011” W przetargu mogą wziąć udział oferenci...