Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na "Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2011/2012"

Herby, 2011-08-10 znak sprawy IZ.271.7.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr w BZP: 238072 - 2011 z 10.08.2011r. Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: &

Odpowiedzi na pytania dotyczące "Budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie"

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie” Nr IZ.271.6.1.2011 &

Przetarg nieograniczony na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szkolnej w Lisowie"

Numer sprawy: IZ.271.6.2011 Herby, dnia 12.07.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, JAK I PRZYGOTOWANIE I TRANSPORT POSIŁKÓW DO ZPO OLSZYNA, ZPO HADRA I ZPO HERBY-ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY UL. MICKIEWICZA W HERBACH

Zespół Placówek Oświatowych w Herbach 42-284 Herby ul. Katowicka 6 tel. (034) 357 40 25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, JAK I PRZYGOTOWANIE...

Przetarg nieograniczony na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do ZPO w Herbach do końca roku 2011"

Herby, 2011-05-04 znak sprawy ZPO-PRZ.1.5.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY nr w BZP 99186-2011 z 04.05.2011 Zespole Placówek Oświatowych w Herbach 42-284 Herby ul. Katowicka 6 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::