Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Termomodernizacja starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach"

Nr sprawy IZ.271.1.17.2012 Herby, dnia 2012-03-02 Tablica Ogłoszeń ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Termomodernizacji starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach

Numer sprawy: IZ.271.1.3.2012 Herby, dnia 2012-02-10 Dotyczy: Termomodernizacji starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach Numer ogłoszenia: 41226 - 2012; data zamieszczenia: 10-02-2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33124 - 2012 data 03.02.2012 r. SEKCJA...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach” Nr IZ.271.1.2.2012 Herby, dnia 2012-02-10 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach” wniesiono zapytania do...

Przetarg nieograniczony na Termomodernizacja starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach

PRZETARG DATA PUBLIKACJI: 03-02-2012 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19 Nr w BZP 33124-2012 ZAKRES PRZETARGU: Roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisem y OPI : V.271.1.2012 Herby, dnia...