Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZP/PN/9/09

Herby dnia 09-09-2009r. Nr sprawy: ZP/PN/9/5/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 ) informuję, iż dnia 09-09-2009r. unieważniono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia...

Przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa oprogramowania w gminie Herby

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony ZP/PN/9/09 ( zamieszczone w BZP w dniu 21.08.2009, nr ogłoszenia: 137691-2009) Urząd Gminy w Herbach Lubliniecka 33 42-284 Herby ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na: „ Przygotowanie w kuchni szkolnej i wydawanie około 60 posiłków dziennie dla uczniów ZPO Herby oraz 50 posiłków dla uczniów oddziału przedszkolnego, przygotowanie i dostarczenie około 65 posiłków dziennie do ZPO Olszyna i ZPO Hadra oraz przygotowanie i dostarczenie około 45 śniadań i obiadów oraz 25 podwieczorków do PS Herby”,

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 20.08.2009 r. Zespół Placówek Oświatowych w Herbach informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: „ Przygotowanie w kuchni szkolnej i wydawanie około 60 posiłków dziennie dla uczniów ZPO Herby oraz 50 posiłków dla...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Lisowie, Pustkowiu i Otrzęsiu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przetarg nieograniczony p.n. Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2009/2010

Nr sprawy ZP/PN/7/5/09 Herby, dnia 2009-08-11 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Hadrze

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2009/2010

Nr sprawy ZP/PN/8/1/09 Herby, dnia 2009-08-10 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź....

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2009/2010”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2009/2010” Nr ZP/PN/7/4/08 Herby, dnia 06.08.2009r. 1. Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)? Odp.: Dostawy mogą być...

Przetarg nieograniczony: Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2009/2010

PRZEDMIOT: Przetarg na „Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2009/2010” OPIS: ZP/PN/8/09 Herby, dnia 2009.07.30 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na „Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2009/2010” WÓJT GMINY HERBY ul....

Przetarg nieograniczony: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2009/2010

PRZEDMIOT: Przetarg na „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2009/2010” OPIS: ZP/PN/7/09 Herby, dnia 2009.07.30 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej...