Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

ZP/PN/24/17/08/09 Herby dnia 2009-01-14 Uczestnicy postępowania Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/24/08 na „Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce nr 486/6”. Zamawiający...

INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE

Herby dnia 2009-01-13 Nr sprawy: ZP/PN/24/16/08/09 INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE Gmina Herby informuje, iż dnia 13.01.2009 roku wpłynął protest dotyczący przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/24/08 z dnia 25-11-2008r. na „Budowę krytej pływalni w Herbach na działce 486/6”. W załączeniu kopia wniesionego protestu....

Przetarg nieograniczony - Remont ul. Karola Miarki w miejscowości Chwostek gmina Herby

DATA PUBLIKACJI: 8 stycznia 2009 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Remont ul. Karola Miarki w miejscowości Chwostek gmina Herby ZAKRES PRZETARGU: roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/2/09 Herby, dnia 08.01.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa zamówienia:...

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie

DATA PUBLIKACJI: 8 stycznia 2009 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie ZAKRES PRZETARGU: roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/1/09 Herby, dnia 08.01.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowy Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowy Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6” Nr ZP/PN/24/12/08 Herby, dnia 30.12.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce nr. 486/6”, wniesiono zapytania do specyfikacji...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowy Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowy Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6” Nr ZP/PN/24/10/08 Herby, dnia 24.12.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce nr. 486/6”, wniesiono zapytania do specyfikacji...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowy Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowy Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6” Nr ZP/PN/24/8/08 Herby, dnia 18.12.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce nr. 486/6”, wniesiono zapytania do specyfikacji istotnych...

Odpowiedzi na zapytania dot. przetargu nieograniczonego na Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowy Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6” Nr ZP/PN/24/7/08 Herby, dnia 10.12.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce nr. 486/6”, wniesiono zapytania do specyfikacji istotnych...

Zawiadomienie o dokonaniu czynności - dotyczy ogłoszenia przetargu na „Budowę krytej pływalni w Herbach na działce 486/6”.

Herby dnia 2008-12-09 Nr sprawy: ZP/PN/24/6/08 Wszyscy wykonawcy Zawiadomienie o dokonaniu czynności Zamawiający informuje, zgodnie z art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 i z 2008r. nr 171, poz. 1058), że w terminie 10 dni od wniesienia protestu...