Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 05.12.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/23/08 z dnia 14 listopada 2008 roku na przedmiot zamówienia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mochała - Hadra”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo...

INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE do przetargu nieograniczonego na „Budowę krytej pływalni w Herbach na działce 486/6”

Herby dnia 2008-12-04 Nr sprawy: ZP/PN/24/5/08 INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE Gmina Herby informuje, iż dnia 02.12.2008 roku wpłynął protest dotyczący treści ogłoszenia przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/24/08 z dnia 25-11-2008r. na „Budowę krytej pływalni w Herbach na działce 486/6”. W załączeniu kopia...

Odpowiedzi na zapytania dot. SIWZ na Modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mochała – Hadra

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Przetargu nieograniczonego na „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mochała – Hadra” Nr ZP/PN/23/14/5/08 Herby, dnia 28.11.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Modernizację drogi dojazdowej do pól...

Przetarg nieograniczony - Budowa Krytej Pływalni w Herbach na działce nr 486/6

DATA PUBLIKACJI: 25-11-2008 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Budowa Krytej Pływalni w Herbach na działce nr. 486/6 ZAKRES PRZETARGU: roboty budowlane RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/24/08 Herby, dnia 25-11-2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane nazwa...

Przetarg nieograniczony na Modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mochała – Hadra

DATA PUBLIKACJI: 14 listopada 2008 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mochała – Hadra ZAKRES PRZETARGU: roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/23/08 Herby, dnia 14.11.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 13.11.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP/PN/22/08 z dnia 23.10.2008 r. na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2008/2009”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Transportu Komunalnego EKO-JURA...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Herby dnia 2008-11-06 Nr sprawy: ZP/PN/21/14/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herbach ul. Lubliniecka 33 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...

Przetarg nieograniczony Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2008/2009

PRZEDMIOT: Przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2008/2009” OPIS: ZP/PN/22/08 Herby, dnia 2008.10.23 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2008/2009”. WÓJT...

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby, przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 25.09.2008r. do 16.10.2008r. wykaz nr 13/08 i 14/08 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Wójt Gminy mgr inż.Roman Banduch

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Przetargu nieograniczonego na „Kanalizację sanitarną ciśnieniową we wsi Tanina, Łebki gmina Herby”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Przetargu nieograniczonego na „Kanalizację sanitarną ciśnieniową we wsi Tanina, Łebki gmina Herby” Nr ZP/PN/21/10/08 Herby, dnia 30.09.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Tanina,...