Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 29.09.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009”, wybrano ofertę, którą złożyła...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 29.09.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP/PN/19/08 z dnia 25.09.2008 r. na „Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2008/2009”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: WĘGLO-BUD s.c. 42-284 Herby ul. 1 Maja...

Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Tanina, Łebki gmina Herby

ZP/PN/21/08 Herby, dnia 25.09.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – sieć sanitarna nazwa zamówienia: Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Tanina, Łebki gmina Herby 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby http://bazagmin.pl/bip_herby/ E-mail: www.bazagmin.pl/bip_herby/ 4)...

Unieważnienie postępowania przetargowego

Herby, dnia 23.09.2008r. ZP/PN/16/24/08 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 ) unieważniam postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009” Nr ZP/PN/20/12/08 Herby, dnia 23.09.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego...

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby, przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 15.09.2008r. do 07.10.2008r. wykaz nr 12/08 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Wójt Gminy mgr inż.Roman Banduch

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Herby dnia 17-09-2008 Nr ZP/PN/18/5/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 17-09-2008r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Kredyt na budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej”, wybrano ofertę, którą złożyła...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Pustkowiu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009” Nr ZP/PN/20/10/08 Herby, dnia 16.09.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Pustkowiu i Hadrze

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...