Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wykazie nieruchomości do sprzedaży, najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy w Herbach informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 01.07.2009 do dnia 22.07.2009r wykaz nr 06/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia i nr 07/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa sprzętu komputerowego w gminie Herby

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zamieszczone w BZP w dniu 04-06-2009, nr ogłoszenia: 86463-2009)

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Kredyt na budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Kredyt na budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6”

Informacja o wykazie nieruchomości do zbycia, najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy Herby, informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Herby, przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 30.04.2009r. do 22.05.2009r. wykaz nr 04/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy oraz od 04.05.2009r. do 26.05.2009r. wykaz nr 05/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych...

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::