Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy w Herbach informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 09.09.2009 do dnia 30.09.2009r wykaz nr 09/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa oprogramowania w gminie Herby

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony ZP/PN/10/09 ( zamieszczone w BZP w dniu 14.09.2009, nr ogłoszenia: 317172-2009)

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy w Herbach informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 09.09.2009 do dnia 30.09.2009r wykaz nr 08/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa oprogramowania w gminie Herby

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony ZP/PN/9/09 ( zamieszczone w BZP w dniu 21.08.2009, nr ogłoszenia: 137691-2009)

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::