Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pzetarg nieograniczony - Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kalina gmina Herby

DATA PUBLIKACJI: 2 października 2009 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kalina gmina Herby ZAKRES PRZETARGU: Roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/13/09 Herby, dnia 02.10.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa...

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowę infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie Herby dla zadania nr 2

Herby dnia 01-10-2009r. Nr sprawy: ZP/PN/10/9/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 ) informuję, iż dnia 01-10-2009r. unieważniono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie Herby

Herby dnia 2009-10-01 Nr sprawy: ZP/PN/10/8/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę...

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku komunalnego w Herbach ul. Lubliniecka 31

DATA PUBLIKACJI: 01 października 2009 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Termomodernizacja budynku komunalnego w Herbach ul. Lubliniecka 31 ZAKRES PRZETARGU: Roboty budowlane RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/12/09 Herby, dnia 01.10.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa...

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie

DATA PUBLIKACJI: 23 września 2009 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie ZAKRES PRZETARGU: Roboty budowlane RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/11/09 Herby, dnia 23.09.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy w Herbach informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 09.09.2009 do dnia 30.09.2009r wykaz nr 09/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa oprogramowania w gminie Herby

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony ZP/PN/10/09 ( zamieszczone w BZP w dniu 14.09.2009, nr ogłoszenia: 317172-2009) Urząd Gminy w Herbach Lubliniecka 33 42-284 Herby ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy w Herbach informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 09.09.2009 do dnia 30.09.2009r wykaz nr 08/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZP/PN/9/09

Herby dnia 09-09-2009r. Nr sprawy: ZP/PN/9/5/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 ) informuję, iż dnia 09-09-2009r. unieważniono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia...

Przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa oprogramowania w gminie Herby

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony ZP/PN/9/09 ( zamieszczone w BZP w dniu 21.08.2009, nr ogłoszenia: 137691-2009) Urząd Gminy w Herbach Lubliniecka 33 42-284 Herby ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa...