Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Remont ulicy Szkolnej w Kalinie gmina Herby"

Nr sprawy IZ.271.5.2.2011 Herby, dnia 2011-04-07 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284...

Przetarg nieograniczony na „Remont ulicy Szkolnej w Kalinie gmina Herby"

Herby, 2011-03-18 znak sprawy V.271.5.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ogłoszenie w UZP 88855-2011 Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont ulicy Szkolnej w Kalinie gmina Herby” W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19"

Nr sprawy IZ.271.3.7.2011 Herby, dnia 2011-03-09 V.271.3.7.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa węgla do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie do maja 2011r.”

Nr sprawy V.271.4.2011 Herby, dnia 2011-03-01 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka...

Odpowiedzi na pytania wniesione do siwz (V.271.3.2.2011)) - Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19"

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19” Nr V.271.3.2.2011 Herby, dnia 2011-02-21 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul....

Przetarg nieograniczony na „„Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie do maja 2011r.”

Herby, 2011-02-18 znak sprawy V.271.4.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie do maja 2011r.” W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Ocieplenie stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Olszynie ul. Szkolna 4”

Nr sprawy V.271.1.9.2011 Herby, dnia 011-02-16 ZP/PN/1/9/2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym...

Przetarg nieograniczony na „Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19"

DATA PUBLIKACJI: 14 luty 2011 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19 Nr w BZP 51379-2011 ZAKRES PRZETARGU: Roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPI : V.271.3.2011 Herby, dnia 2011-02-14 OGŁOSZENIE O...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w roku 2011”

Nr sprawy V.271.2.2011 Herby, dnia 2011-02-09 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w roku 2011”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w roku 2011” Herby, dnia 2011-02-07 Nr V.271.2.1.2011 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej...