Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na „Remont ulicy Szkolnej w Kalinie gmina Herby"

Herby, 2011-03-18 znak sprawy V.271.5.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ogłoszenie w UZP 88855-2011 Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odpowiedzi na pytania wniesione do siwz (V.271.3.2.2011)) - Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19"

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19” Nr V.271.3.2.2011 &

Przetarg nieograniczony na „„Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie do maja 2011r.”

Herby, 2011-02-18 znak sprawy V.271.4.2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę węgla do

Przetarg nieograniczony na „Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19"

DATA PUBLIKACJI: 14 luty 2011 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 1

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w roku 2011”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w roku 2011” Herby, dnia 2011-02-07 Nr V.271.2.1.2011

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::