Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o dokonaniu czynności - dotyczy ogłoszenia przetargu na „Budowę krytej pływalni w Herbach na działce 486/6”.

Herby dnia 2008-12-09 Nr sprawy: ZP/PN/24/6/08 Wszyscy wykonawcy Zawiadomienie o dokonaniu czynności Zamawiający informuje, zgodnie z art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 i z 2008r. nr 171, poz. 1058), że w terminie 10 dni od wniesienia protestu...

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 05.12.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/23/08 z dnia 14 listopada 2008 roku na przedmiot zamówienia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mochała - Hadra”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo...

INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE do przetargu nieograniczonego na „Budowę krytej pływalni w Herbach na działce 486/6”

Herby dnia 2008-12-04 Nr sprawy: ZP/PN/24/5/08 INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE Gmina Herby informuje, iż dnia 02.12.2008 roku wpłynął protest dotyczący treści ogłoszenia przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/24/08 z dnia 25-11-2008r. na „Budowę krytej pływalni w Herbach na działce 486/6”. W załączeniu kopia...

Odpowiedzi na zapytania dot. SIWZ na Modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mochała – Hadra

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Przetargu nieograniczonego na „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mochała – Hadra” Nr ZP/PN/23/14/5/08 Herby, dnia 28.11.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Modernizację drogi dojazdowej do pól...

Przetarg nieograniczony - Budowa Krytej Pływalni w Herbach na działce nr 486/6

DATA PUBLIKACJI: 25-11-2008 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Budowa Krytej Pływalni w Herbach na działce nr. 486/6 ZAKRES PRZETARGU: roboty budowlane RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/24/08 Herby, dnia 25-11-2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane nazwa...

Przetarg nieograniczony na Modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mochała – Hadra

DATA PUBLIKACJI: 14 listopada 2008 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mochała – Hadra ZAKRES PRZETARGU: roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/23/08 Herby, dnia 14.11.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 13.11.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP/PN/22/08 z dnia 23.10.2008 r. na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2008/2009”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Transportu Komunalnego EKO-JURA...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Herby dnia 2008-11-06 Nr sprawy: ZP/PN/21/14/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herbach ul. Lubliniecka 33 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...

Przetarg nieograniczony Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2008/2009

PRZEDMIOT: Przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2008/2009” OPIS: ZP/PN/22/08 Herby, dnia 2008.10.23 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2008/2009”. WÓJT...

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby, przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 25.09.2008r. do 16.10.2008r. wykaz nr 13/08 i 14/08 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Wójt Gminy mgr inż.Roman Banduch