Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Przetargu nieograniczonego na „Kanalizację sanitarną ciśnieniową we wsi Tanina, Łebki gmina Herby”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Przetargu nieograniczonego na „Kanalizację sanitarną ciśnieniową we wsi Tanina, Łebki gmina Herby” Nr ZP/PN/21/10/08 Herby, dnia 30.09.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Tanina,...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Herby dnia 29-09-2008 Nr ZP/PN/17/5/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 29-09-2008r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Kolonia Lisów i Głąby gmina Herby”, wybrano ofertę, którą złożyła...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 29.09.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009”, wybrano ofertę, którą złożyła...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 29.09.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP/PN/19/08 z dnia 25.09.2008 r. na „Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2008/2009”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: WĘGLO-BUD s.c. 42-284 Herby ul. 1 Maja...

Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Tanina, Łebki gmina Herby

ZP/PN/21/08 Herby, dnia 25.09.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – sieć sanitarna nazwa zamówienia: Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Tanina, Łebki gmina Herby 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby http://bazagmin.pl/bip_herby/ E-mail: www.bazagmin.pl/bip_herby/ 4)...

Unieważnienie postępowania przetargowego

Herby, dnia 23.09.2008r. ZP/PN/16/24/08 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 ) unieważniam postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009” Nr ZP/PN/20/12/08 Herby, dnia 23.09.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego...

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby, przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 15.09.2008r. do 07.10.2008r. wykaz nr 12/08 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Wójt Gminy mgr inż.Roman Banduch

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Herby dnia 17-09-2008 Nr ZP/PN/18/5/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 17-09-2008r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Kredyt na budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej”, wybrano ofertę, którą złożyła...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Pustkowiu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...